BALV | 2 februari 2018

jfralumni


Evenementgegevens


Geachte leden,

Eerder heb ik u al uitgenodigd voor de Winterborrel op vrijdag 2 februari 2018. Het bestuur nodigt u tevens uit voor de Algemene Ledenvergadering op dezelfde avond. De ALV vangt, net als de borrel, om 21:00 uur aan bij Café Weena.

Op de ALV wordt het eerste Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voorgelegd. Dit reglement zal een week voor de vergadering ter inzage liggen bij de JFR en is vanaf dat moment tevens digitaal op te vragen door een e-mail te sturen naar info@jfralumni.nl. Daarnaast worden er nieuwe bestuursleden voorgedragen, te weten Freek Lugtigheid en Naomi Asscheman en tot slot staat het heffen van contributie op de agenda. In de bijlage treft u de volledige agenda.

Met vriendelijke groet,

Meng Li
Secretaris/vice-voorzitter